DC1_8438

Kwaliteit en klachten

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over Echocentrum de Maasheggen. Klantvriendelijkheid en kwaliteit van zorg zijn belangrijk voor ons. Toch kan het voorkomen dat u opmerkingen heeft, dat er iets misgaat en dat u niet tevreden bent.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van onze zorgverlening te kunnen waarborgen voldoen we aan de volgende punten.

  • De echoscopisten staan ingeschreven bij de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN)
  • Het echocentrum werkt nauw samen met uw verloskundige of gynaecoloog.
  • Er is een nauwe samenwerking met de regionale ziekenhuizen en het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen.
  • Het echocentrum heeft een contract met Stichting Prenatale Screening Nijmegen (SPN)
  • Het echocentrum heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract.
  • Het echocentrum voldoet aan alle landelijk gestelde eisen om de combinatietest en de 20-weken echo te mogen verrichten. Dit betekent dat alle echoscopistes bevoegd en bekwaam zijn om deze gespecialiseerde onderzoeken te verrichten.
  • Het echoapparaat voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen (RIVM).
  • In het kader van kwaliteitsbewaking worden echobeelden opgeslagen en geregistreerd. Hierover heeft u verloskundige of gynaecoloog u geinformeerd en toestemming gevraagd.
  • Om kwaliteit te waarborgen worden we ook gevisiteerd door de SPN.

Hoe wij omgaan met uw gegevens vindt u terug in ons privacybeleid.

Klachten

Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt, zodat we samen met u naar een oplossing kunnen zoeken. Ook kunnen wij met uw opmerkingen de kwaliteit van onze zorg verbeteren. U kunt erop vertrouwen dat wij uw klacht serieus nemen en vertrouwelijk behandelen.

Bij een klacht gaat onze voorkeur uit naar het zoeken van een oplossing voor uw klacht, zo dicht mogelijk bij de plaats waar deze is ontstaan. Wij verzoeken u daarom eerst contact met het centrum op te nemen om te trachten tot overeenstemming te komen.

U kunt er voor kiezen om contact op te nemen met de coördinator van Echocentrum de Maasheggen, telefoon 0485-845899.

Schriftelijk of per email (info@echocentrummaasheggen.nl ) reageren is mogelijk.

Uw brief kunt u, o.v.v. klachtenmelding, sturen naar:
Echocentrum de Maasheggen
Dr. Kopstraat 2
5835 DV Beugen

Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De externe klachtenfunctionaris is van maandag tot en met vrijdag (van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) telefonisch te bereiken op het nummer 088 – 024 51 23. U kunt ook een mail sturen naar klachtverloskunde@cbkz.nl.

Voor meer informatie: www.klachtverloskunde.nl