DC1_8438

onderzoeken

De 13-weken echo

De 13- weken echo, ook wel eerste trimester structureel echoscopisch onderzoek (ETSEO), vindt plaats vanaf 12+3 weken tot week 14+3 weken van de zwangerschap. Dit is een onderzoek naar eventuele lichamelijke afwijkingen bij je kindje. Deze echo duurt ongeveer 35 min en wordt uitgevoerd door een gecertificeerd echoscopist.

13-weken echo

Vanaf 1 september 2021 is het mogelijk om de 13 weken echo te laten verrichten. De 13 wekenecho is, net als de 20 wekenecho, een onderzoek naar lichamelijke afwijkingen. De 13 wekenecho kan alleen plaatsvinden in de periode 12+3 tot en met 14+3 weken van je zwangerschap. Sommige (ernstige) afwijkingen zijn al te zien bij 13 weken. Doordat er eerder iets bij het kindje gezien wordt is er meer tijd voor vervolgonderzoek. Aanstaande ouders hebben zo meer tijd om na te denken wat met de uitslag te doen.

Het verschil tussen de 13-weken echo en 20-weken echo is dat het kindje bij 13 weken kleiner en minder ontwikkeld is. Dit kan inhouden dat de echoscopiste niet altijd alles kan zien. Bijvoorbeeld bij eenhogere BMI, bij een litteken in de buikwand of als het kindje verkeerd ligt (voor de echo). Dit komt bij de 13 wekenecho vaker voor dan bij de 20 wekenecho. De echoscopist kan dan in overleg met de aanstaande moeder een vaginale echo voorstellen. Bij een tweelingzwangerschap wordt dubbel tijd uitgetrokken. 

Er wordt bij de 13 wekenecho niet gekeken of het een jongen of een meisje is.

In Nederland kun je alleen kiezen voor de 13 wekenecho als je 15 jaar of ouder bent, je een informatief gesprek hebt gehad over de 13 wekenecho (counseling) bij je verloskundig zorgverlener en meedoet aan de wetenschappelijke IMITAS studie. Die studie onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn van de 13 wekenecho.

Wat betekent de uitslag van een 13-weken echo.

  1. Er zijn geen aanwijzingen voor afwijkingen te zien. Er is dan geen vervolgonderzoek nodig (dit is bij 95 van de 100 zwangeren). Het kindje bij een 13 weken echo is kleiner en minder ontwikkeld daardoor is het niet mogelijk alle afwijkingen te zien met de 13-wekenecho. Dat betekent dat er toch een kans is dat je kindje toch een afwijking kan hebben als de uitslag goed is.
  2. De echoscopist heeft je kindje onderzocht, maar kon niet alles goed zien, er is dan geen vervolgonderzoek mogelijk en nodig. Bij de 20-weken echo kan de echoscopist bij deze echo opnieuw kijken.
  3. Er is iets afwijkends gezien (bij 5 van de 100 zwangeren). Het is niet altijd duidelijk of het echt een afwijking is, hoe erg de afwijking is en wat dit voor je kindje betekent. De echoscopist kan dus ook alleen maar benoemen dat het beeld er anders uit ziet dan het normaalbeeld. 

Als de echoscopist een afwijking ziet op de echo of twijfelt zal zij je hierover informeren. Zij zal een advies geven om verder onderzoek te laten doen in een gespecialiseerd diagnostisch centrum. Vanuit Echocentrum de Maasheggen is dit de afdeling Prenatale Diagnostiek van het Radboud UMC Nijmegen. Verder zal zij ook je verloskundige of gynaecoloog informeren over de uitkomst van de 13-weken echo.

De 13-weken echo wordt vergoed vanuit de rijksoverheid. Je heb wel een verwijzing nodig. Indien de praktijk niet digitaal verwijst krijg je deze van je verloskundige of gynaecoloog. Verder vragen we je de informatie die je krijgt goed door te lezen en bij onduidelijkheden de vragen aan je verloskundige of gynaecoloog te stellen.

Meer informatie kun je nalezen op de website van het RIVM.

Prenatale screening: 13-weken echo